Go de Graaf

Zie voor informatie over fotografie ook stichting 1000 foto’s
Focus op:

Gewiste Sporen
gewiste sporen

Geschreven door Jan de Graaf.

Vormgeving en productie Go de Graaf

 

Jan de Graaf tracht in dit boekje de levens van enkele karakteristieke verwanten in de bredere context, van hun joodse oorsprong, van hun tijd en van hun netwerken te schetsen.

Hij werd geboeid door de steeds terugkerende

verbindingslijnen met dwarsdenkers in aanverwante joodse families. Dat alles prikkelde hem om hun posities ten opzichte van de hen omringende wereld , zowel joods als christelijk, af te tasten.